Här finns information som du som Mäklare kan ha nytta av.

 

 Avgifter:  f.o.m 2019
 Parkeringsplats
 med el
 200 kronor i månaden
 Garage med el  450 kronor i månaden
 Carport med el  240 kronor i månaden
 MC garage  200 kronor i månaden

 

 Dokument    
 Årsredovisning  Årsredovisning 2017  Årsredovisning 2018
 Stadgar  Antagna 2016-11-24  
 Planritningar  Kommer senare  

 

 Övrig information    
 Uppställning av port
 vid lägenhetsvisning
 Informationsfolder  
 TV leverantör  Avtal med Comhem  TV Bas ingår i
 månadsavgiften
 Bredband  Bredbandsleverantör;
 FIBRA
 Samtliga lägenheter är
 anslutna till stadsnätet.
 2:a hands uthyrning  Från 2019.01.01
 kommer föreningen
 att ta ut en avgift för
 detta.
 Månadsavgift på 380
 kronor.
 (1/12 av 10% på gällande
 PBB)
 Lokaler att tillgå  - Litet gym (till en mindre avgift)
 - Snickarbod
 - Övernattningsrum
 Pantsättnings-
 avgift
 1 % på gällande PBB  Gäller vid tidpunkt då
 föreningen underrättas
 om detta.
 Tilläggsförsäkring för
 bostadsrätt.
 Denna ingår i månads-
 avgiften
 Vad omfattar denna
 försäkring?